MINA KUPPEN

Op 15 juni 2007 werd de alom gewaardeerde boom van Mina Kuppen op het dorpsplein te Beneden Leeuwen geveld door onachtzaam handelen bij de herinrichting van het dorpsplein. De boom markeerde de plek waar vroeger het statige woonhuis van Mina Kuppen stond waarop later het dorpsplein verrees.

De boom diende als monument van herinnering aan de welgestelde notarisdochter Wilhelmina (Mina) Alardina Antonia Kuppen. Een plaatsvervangend standbeeld voor de uit de 18de eeuw afkomstige weldoenster die aan de woorden ‘solidariteit’ en ‘gemeenschapszin’ toegevoegde waarde gaf.

Zij spendeerde haar leven met goede werken binnen de dorpsgemeenschap. Mede dankzij de giften van Mina Kuppen konden in het dorp een klooster en een verpleeghuis worden voorzien. Daarnaast bood zij een speelplek in haar tuin aan de kinderen van het dorp en liet zij haar erfgoed na aan de kerk onder de voorwaarde dat deze ten goede zou komen aan de jeugd. Ook hielp zij de armlastigen met een renteloze lening die pas terugbetaald hoefde te worden als het kon.

Voor de expositie Quark ’de zichzelf waarmakende tentoonstelling’ in de voormalige Rabobank tegenover de plek des onheils willen we met het project ‘de stekken van Mina Kuppen’ een positieve vervolg geven aan het droevige verhaal omtrent het neerhalen van de boom. Een positieve wending van een negatieve gebeurtenis.

Na de kap van de boom is de stam op de gemeentewerf van Beneden Leeuwen beland. Hier heeft de stam op levenslustige wijze nieuwe scheuten en jong blad ontwikkeld en lijkt de boom te herrijzen. Herplant van de stam is echter onveilig omdat de scheuten makkelijk af kunnen breken en de boom nooit meer volwaardig zal worden.

Toch staat het nieuwe leven in de stam symbool voor het sprankeltje hoop in ‘solidariteit’ en ‘gemeenschapszin’  na het hevige verzet van de dorpsgemeenschap tegen de kap van de boom.

Het project ‘de stekken van Mina Kuppen’ speelt hier op een positieve manier op in. Tijdens de expo bevindt u zich in een laboratorium waarin op uiteenlopende wijze wordt geprobeerd de boom van Mina Kuppen en daarmee haar gedachtegoed nieuw leven in te blazen. Door een aantal scheuten van de stam te ontnemen en opnieuw op te kweken wordt geprobeerd ‘de boom van Mina Kuppen’ te vermenigvuldigen. Opdat er een veelvoud aan jonge Mina Kuppen bomen in Beneden Leeuwen kunnen herrijzen. Hiermee hopen we de geest van Mina Kuppen in stand te houden en haar nalatenschap op positieve wijze te vermeerderen.

De stekken in de kleicontainers zijn op zondag 31 maart 2013 geveild. De opbrengsten van de veiling zijn geheel ten goede gekomen aan de jeugd. De opbrengsten zijn dan ook geschonken aan Jantje Beton, in lijn met het gedachtegoed van Mina Kuppen.

BRONfragmenten uit het boek 'Tussen Waal en Wetering' | 100 jaar Beneden Leeuwen
ROL / AANDEELconcept | installatie | uitvoering