NYMA

Het terrein van de Vasim en de NYMA fabriek in Nijmegen wordt ontwikkeld tot een nieuw experimenteerterrein voor de stad. Een gebied opgezet door lokale ondernemers die het verschil willen maken, smaakmakers zogezegd. Een clash van cultuur & ambacht, sport, spel, makers & pioniers. Het NYMA kwartier is als een stedelijk amusementspark waar nieuwe ondernemingen worden getest en cultuur wordt gemaakt. Beleving van onontgonnen terrein. Een festivalterrein, speelplaats, cultuurfabriek en makersplaats ineen. Een gebied waar de bedrijvigheid harder kolkt
dan de voorbij razende rivier.

Wij zijn met Studio in de maak namens De Smeltkroes een van de initiatiefnemers achter de Ondernemerscoöperatie NYMA, een samenwerkingsverband geïnitieerd door een aantal lokale bedrijven met een diepgewortelde neiging om van Nijmegen een nog mooiere stad te maken. Zij hebben vertrouwen in elkaars kunde en jagen vanuit een breder perspectief een waanzinnige invulling voor dit gebied na. Dit doen zij samen met een lokaal netwerk aan gelieerde ondernemers met een grote alliantie tot gevolg.

Door onze rol in het ontwikkelteam namens de Ondernemerscoöperatie NYMA zitten we direct aan tafel met de Gemeente Nijmegen en een kwartiermaker om dit gebied ook daadwerkelijk tot wasdom te laten komen.

SAMENWERKINGSPARTNERSGemeente Nijmegen, kwartiermaker Maarten de Wolff, initiatiefnemers Ondernemerscoöperatie NYMA | Drift om te Dansen, Honig Events, Made in Nijmegen, De Markies Nijmegen, Oersoep, SMKMRKT, Galerie Bart, Cultuurspinnerij De Vasim, De Smeltkroes, WaalHalla, VDTH
ROL / AANDEELAanjager, mede-initiatiefnemer Ondernemerscoöperatie NYMA